Profil firmy

 

Súkromná spoločnosť na spracovanie guľatiny z okolitých lesov založená p. Jánom Šimulákom . Je zastupovaná konateľom a riadená riaditeľom v jednej osobe. 

Technológia, budovy a pozemok píly sú vlastníctvom spoločnosti.

Spoločnosť sa  orientuje na prvotné spracovanie porezu pre stredné firmy, malé firmy i maloodberateľov.

Hranoly, dosky, laty, vyrábané modernou technológiou  zo slovenského dreva dosahujú vysoko kvalitné opracovanie.

Sekundárne produkty ako odrezky a piliny sú ďalej spracovávané v drevárskych závodoch či ponúkané maloodberateľom.

 

Píla Dlhé Pole

  s.r.o.

Fax: +421 569 60 52

Tel.: +421 569 60 52