Technológie

Píla Dlhé Pole

  s.r.o.

ˇ Pásová píla

         do priemeru gužatiny 120cm a dĺžky 12m.

ˇ Rozmietacia píla

         do výšky 150cm.

ˇ Hobžovačka

         do výšky 150cm.

ˇ Pásová píla

         do priemeru gužatiny 120cm a dĺžky 6m.

Fax: +421 569 60 52

Tel.: +421 569 60 52

ˇ Pásová píla

         do priemeru gužatiny 120cm a dĺžky 12m.